Byggegruber

Hos Nordisk Fundering er vi eksperter i at beregne, planlægge og udføre avancerede byggegruber i forskellige størrelser og varianter. Vi kan tage hånd om mindre dele eller hele processen, alt efter hvad der passer ind i dit projekt.

design og pris, der passer til dit projekt

For at kunne skabe det bedste projekt er det vigtigt med en tæt dialog om geologiske forhold, omkringliggende arealer og bygninger samt forståelse for de forskellige installationsmetoder. Vi hjælper med beregninger og design samt udførelse af din byggegrube.

Få et tilbud på dit projekt i dag ➜

Sæt den rigtige ramme fra starten

Nordisk Fundering er eksperter i at udføre og designe komplekse byggegruber og indfatningsvægge i alle størrelsesforhold. I flere af vores projekter udfører og koordinerer vi hele byggegruben, inklusive udgravning, betonfundamenter og bundplader for at sikre færrest mulige grænseflader.

Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for dig at være kunde hos Nordisk Fundering. At etablere en byggegrube med mange forskellige aktiviteter er komplekst. Derfor er planlægning, det rette design og den rette udførelse vigtig. Vi har stor erfaring inden for spuns og indfatningsvægge, jordankre og borede vægge, og disse er ofte hovedelementerne i en byggegrube. Nordisk Fundering arbejder som underentreprenør eller som hoved- og totalentreprenør afhængigt af dit behov.

Du kan også læse mere om vores indfatningsvægge her.

Vi arbejder på at sikre dig en strømlinet proces fra start til slut i etableringen af byggepladsprojekterne med fokus på tid og økonomi og på at mindske CO2-udledningen mest muligt.

specialfundering, fundering, entreprenør

VI TÆNKER I HELHEDER

Nordisk Fundering bestræber sig på ikke kun at fokusere på egne arbejder. Det er naturligt for os at indgå i fælles dialog med kunden og andre entreprenører. Vi elsker en god byggeproces, hvor vi sammen finder den bedste og mest fordelagtige vej.

Det handler om tid, og derfor forstår vi, at der ofte skal foregå flere aktiviteter på byggepladsen samtidig. Samarbejde og sikkerhed skal derfor tænkes ind fra start.

Vi vil gerne yde one-point-of-contact, så derfor samler vi gerne fundering, jordarbejde og beton i en entreprise og sørger for, at byggestyring og procesplanlægning gøres effektivt og nemt for dig.

Nordisk fundering – din faste samarbejdspartner

Har du brug for en fast samarbejdspartner til at rådgive og udføre byggegruber ud fra et grønt tiltag? Så er du altid mere end velkommen til at kontakte os hos Nordisk Fundering.

Vi tilbyder en bred vifte af indfatningsvægge til forskellige formål – fra små, kortvarige og uforankrede løsninger i forbindelse med kælderudgravninger og ledningsomlægninger til omfattende permanente løsninger med anker- og strækkonstruktioner såsom pumpestationer, forsinkelsesbassiner og underjordiske parkeringsfaciliteter.

Få svar på dine spørgsmål

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, vores kunder ofte stiller.

Hvad er formålet med en byggegrube?

En byggegrube er en udgravning, der foretages for at skabe plads til fundamentet og kælderen i en bygning. Den udgravede jord fjernes for at give plads til konstruktionen, og for at skabe en stabil base for byggeriet.

Hvad er de miljømæssige overvejelser ved udgravning af en byggegrube?

Her er de miljømæssige overvejelser, der skal tages i betragtning ved udgravning af en byggegrube:

  • Luftforurening
  • Støjforurening
  • Jord- og vandforurening
  • Affaldshåndtering
  • Habitatsforstyrrelse

Vi vejleder dig gerne omkring, hvilke miljømæssige valg, der skal tages undervejs, og hvordan valgene træffes på den mest respektfulde måde overfor klimaet.

Hvordan undgår man sammenstyrtning af byggegrubevæggene?

For at undgå sammenstyrtning af byggegruben, kan vi anbefale at benytte indfatningsvægge. Du kan kontakte os for, at få nærmere information om den rette løsning.

Lad os lave et uforpligtende tilbud

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Nordisk Fundering kan hjælpe dig med dine funderingsbehov og skræddersy en løsning, der passer til dit projekt?

Udfyld kontaktformularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt med et uforpligtende tilbud.

 

Kontaktoplysninger

Nordisk Fundering A/S
Sletvej 2 D
DK-8310 Tranbjerg
+45 29 29 57 27
info@nordiskfundering.dk

Skriv til os