Spuns- og indfatnings­vægge

Spunsning er en metode til at skabe midlertidige eller permanente vægge for at støtte jorden under byggeprojekter. Hos Nordisk Fundering tilbyder vi etablering af spunsvægge og indfatningsvægge til byggeprojekter i hele landet.

Vælg den rigtige afstivning

Der findes flere forskellige indfatningsvægge. Det er vigtigt at vælge den rette afstivning fra begyndelsen, så der tages højde for geoteknik, grundvand og deformationer samt rystelser af de omkringliggende bygninger og arealer.

Få et tilbud på dit projekt i dag ➜

Spuns-, sekant- eller københavnervæg?

Hos Nordisk Fundering har vi stor erfaring med etablering af indfatningsvægge i forskellige byggeprojekter og udgravningsdybder.

Vi har mange års erfaring, og du kan derfor være sikker på at få en professionel og effektiv løsning.

Vi leverer indfatningsvægge til både små og store projekter, og der er en række forskellige faktorer, der spiller ind på, hvordan væggene etableres korrekt. Det er vigtigt fra begyndelsen at foretage det rette valg af indfatningstype, og her kan du søge rådgivning hos os.

Vi rådgiver om udførelsesmetoden, design af væggen og eventuel nødvendig afstivning i forhold til jord- og grundvandsforhold samt deformationer af nærliggende bygninger.

Det skal sikres, at den valgte metode ikke beskadiger bygninger og omkringliggende arealer, og at grænseværdier for vibrationer og deformationer ikke overstiger det tilladte. Det er vigtigt, at man fra begyndelsen har taget stilling til, om byggegruben er midlertidig eller permanent.

Spuns, indfatningsvægge, specialfundering

INDFATNINGSVÆGGE

Når fri udgravning ikke er mulig på grund af pladsmangel, stabilitetsproblemer eller grundvandsniveau, kan indfatningsvægge ofte være den mest velegnede løsning for at sikre en stabil udgravning.

I Danmark anvender vi overordnet fire typer indfatningsvægge:

  • Spunsvægge
  • Københavnervægge
  • Slidsevægge
  • Sekantpælevægge.

Vi indgår gerne i en dialog med bygherren for at finde den bedste løsning til det enkelte projekt, alt efter ønsker til materialer, placering i forhold til eksisterende bygninger samt formål.

Spuns, indfatningsvægge, specialfundering

Nordisk fundering – din faste samarbejdspartner

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den ideelle løsning for etablering af spunsvægge i dit projekt.

Vi leverer skræddersyede løsninger, der passer præcis til din byggeplads. Kontakt os i dag, og lad os sammen udarbejde den mest effektive løsning med en grøn tilgang.

Få svar på dine spørgsmål

Her har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, som vi ofte får fra vores kunder.

HVILKEN INDFATNING SKAL JEG VÆLGE?

Jordens beskaffenhed, omkringliggende bygninger og udgravningsdybden er tre væsentlige faktorer, du skal kende, inden vi kan vælge indfatningsvæggen sammen med dig.

HVILKEN ENTREPRISEFORM VARETAGER I?

Afhængigt af om du selv vil styre flere entreprenører eller ej, arbejder vi som underentreprenør, hoved- eller totalentreprenør.

HVORNÅR SKAL JEG AFSTIVE VÆGGEN?

Når man er tæt på en bygning, hvor udgravningsdybden er dybere end de eksisterende fundamenter, eller når din udgravningsdybde overstiger 4,5 m, er det ofte nødvendigt eller økonomisk fordelagtigt at vælge afstivning af indfatningsvæggen.

Lad os lave et uforpligtende tilbud

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Nordisk Fundering kan hjælpe dig med dine funderingsbehov og skræddersy en løsning, der passer til dit projekt?

Udfyld kontaktformularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt med et uforpligtende tilbud.

 

Kontaktoplysninger

Nordisk Fundering A/S
Sletvej 2 D
DK-8310 Tranbjerg
+45 29 29 93 08
info@nordiskfundering.dk

Skriv til os